I Volum atelierfellesskap har vi nå en ShopBot CNC-fres, en 3D-printer, og snart også en laserskjærer. Det vil si at vi har en liten Fab-Lab, en Maker Space, eller hva du velger å kalle det: et digitalt maskinverksted hvor vi kan sette våre prosjekter ut i livet. 

Etter hvert som programmerbart verktøy blir billigere og enklere å bruke, dukker slike verksteder opp over alt, og det vokser fram et miljø for deling av informasjon og erfaringer. Her er en oversikt over slike miljøer i Norge.

Selv setter jeg meg inn i CNC-fresen med tanke på å oversette tegning til utsmykkingprosjekter i akryl, tre og metall. Vår fres begrenser arbeidsstykkene til ca 50x60cm, men monumentale arbeider kan utføres på større maskiner og settes sammen av moduler. 

Uploaded by linewith on 2018-04-20.
Uploaded by linewith on 2018-04-19.
Utfordingen er å beholde uttrykket i streken når maskinen overtar..

Utfordingen er å beholde uttrykket i streken når maskinen overtar..