Prosjekt under arbeid

Prosjektet har jeg foreløpig kalt "Sted".

Et sammenhengende maleri omgir deg på alle kanter.

Det kan oppleves som et landskap  eller en tilstand.

Ved å bevege deg i rommet lar du maleriet utfolde seg i tid.

En bevegelse forplanter seg gjennom hele lengden. Uttrykket skifter karakter gjennom det romlige forløpet, men utgjør en helhet.

Helheten er satt sammen av kvadratiske malerimoduler.

Utstillingsrommet  avskjermes slik at utstillingen dekker alle fire vegger.

Maleriene fungerer også enkeltvis eller i mindre grupper, og kan deles opp i etterkant av utstillingsprosjektet.

Materialet er tempera på lerret og / eller akryl på papir

Sted. Tempera på lerret.. 70 x 350 cm. Hver del 70 x 70 cm

Sted. Akryl på papir. 70 x 400 cm. Hver del 70 x 100 cm