Kurs

Disse kursene i grenselandet mellom kunst, teknologi, design og realfag er utviklet i samarbeid med dyktige pedagoger.


Robotverksted

Vi lager vår egen robot med enkel kamhjulsmekanikk av tremoduler.

Hva er et kamhjul for noe? Det finner du ut.

En workshop for barn.

 

 

 


Mønsterbygging i 2 og 3 dimensjoner

Ved hjelp av moduler bygger vi mønster og lærer om grunnformer, tesselering og symmetri.

Mønstre vokser av seg selv. Noen mønstre er flate, andre er romlige, og noen kan vi gå inn i..

Kurs for barneskolen, utviklet i samarbeid med Maria Tindberg og holdt i osloskoler i regi av Den Kulturelle Skolesekken.

Les mer


Mekanisk Zoo

Kurs for barn i grunnleggende mekanikk i tre og papp.

Utarbeidet i samarbeid med Elsie-Ann Hochlin og gjennomført i osloskoler i regi av Den Kulturelle skolesekken.

Les mer