Foto: Jaro Hollan

Glasskunst til Ullevål Sykehus

Et sykehus bør ha en hage.

Glasshage over 7 etasjer i Kvinne- og barnsenteret på Ullevål sykehus.

2001. Utført i blyinnfattet glass i samarbeid med glassmester Ove Blegen.

Klikk på bildene for å se dem større

Foto: Halvard Haugerud