Glass

Glass har mange muligheter som visuelt og kunstnerisk element i en bygning.

Glassteknikker kan kombineres og tilpasses det uttrykket man ønsker, og den arkitekturen som kunsten blir en del av.

Til utsmykninger har jeg for det meste arbeidet med blyglass, det vil si farget glass satt sammen ved hjelp av blyinnfatning, noen ganger påmalt detaljer i fastbrent oxyd.

Farget glass gir en lyssterk utsmykning som virker sterkt inn på rommet og veksler med tidspunkt og vær. Det egner seg best mot dagslys, slik at fargene kommer fram.

Hele lysåpningen kan dekkes eller bare deler av den.

Dessuten har jeg arbeidet en del med å sandblåse motiver i vindusglass, i ett eller flere lag.

Sandblåsing på klart glass gir et vakkert lysspill og dybdevirkning og egner seg også til kunst inne i rommet, som for eksempel romdelere eller frittstående objekter.

Termoruter med det sandblåste motivet på innsiden, gir både dybdevirkning og en vedlikeholdsfri overflate.

Fused, eller sammensmeltet glass har en struktur og fargespill som egner deg til å bli sett på nært hold.