Forslag til venteareal til hurtigbusslinje i Rogaland, utviklet i samarbeid med Bang arkitekter. 

"Vennlig vegg" modulene er utviklet for å lage vegger som passer til kropper:

De fleste vegger som omgir oss er / føles likeglade /nøytrale

Så finnes det vegger som kan virke direkte fiendtlige.

Dette er en vennlig vegg.

Den inviterer store og små kropper bort til seg for å lene seg, søke ly, hvile, leke, sitte

Hvorfor skal alle vegger være rette? Kan ikke en vegg gi litt etter og gjøre rom for en bak, en hofte eller en skulder?

Inspirasjonen kommer fra origami, og fra det svaberget hvor det alltid sitter noen om sommeren og nyter følelsen av å la ryggen finne sin fordypning. Derfor har veggen fått assymmetriske vinkler og skrånende flater.

Den Vennlige Veggen har flere funksjoner i leskuret:

I endeområdene, hvor trafikken er størst av gående, er den et lite plasskrevende møbel, som bidrar til at de som står, ikke kommer i konflikt med passerende.

I venteområdet mot midten av leskuret er den et interessevekkende element som kan glede barn og bidra til at de holder seg på ett sted

Den bryter vinden, gir ly og en følelse av ryggdekning og oversikt, alle de elementene som vi mennesker alltid har sett etter når vi søkte etter det riktige stedet.

Inntil veggen kan du avlaste kroppen på mange måter; la den ta vekten av ryggsekken din, Hvile halvt sittende, eller bare lene skulderen eller pannen mens du sjekker mobilen eller leser.

Fra utsiden, belyst, er den et visuelt kjennetegn som bidrar til å gi Bussveien identitet.

 

Veggen er konstruert av trespiler, elementene er i to bredder. Speilvendt og snudd gir samme konstruksjon mange kombinasjonsmuligheter.

 

Foldet Rom

Bussholdeplassen og leskuret er foruten sine andre funksjoner, også et offentlig rom hvor passasjerene oppholder seg mens de venter på bussen.

Konseptet Foldet Rom er basert på William Holly Whytes studier av mennesker i offentlige rom og hvilke steder vi foretrekker:

Vi liker å ha oversikt, velge retningen vi sitter i, og ha passe avstand oss imellom.

Veggmodulene har fått noe vinkling, dermed oppnår vi å bryte det lange, smale området opp i et variert sitte- landskap.

Hvis du venter alene,gir et lite brekk i benken deg og sidemannen hvert deres private rom.

Grupper som reiser sammen, kan velge å sitte mer vendt mot hverandre.

Du kan velge retningen blikket hviler i, enten du ser etter bussen eller studerer omgivelsene.

Skråstilte glassflater gir også de sittende overblikk over området bak holdeplassen.

Benkene er plassert slik at det gir sikt i bussens ankomstretning.

Vinklingen av veggmodulene gir muligheter for mange sammensetninger og løsninger basert på retning, vær, omgivelser og behov på den enkelte holdeplass. Utsikten på skrå kan vende i den retningen det er noe å se på, en skrå vegg kan skjerme for sidevinden.

På det meste bygger skråveggene ca 400 mm i bredden, området bak er utnyttet til siktlinje eller til tekniske funksjoner som tømming av avfallsbeholdere.

Den foldete bakveggen i behandlet tre er et karakteristisk og gjenkjennelig trekk ved Bussveiens holdeplasser.